Om oss

OM ILHCK

Oppstart og konsept

IL Hole Cykleklubb ble startet opp i mars 2017 av Øyvind Langvandsbråten og Lars Lyster. Vi har på kort tid sett en raskt økende interesse for tilbudet.

Motivasjonen bak tiltaket var at vi så behov for et lavterskeltilbud der vi gjør aktiviteter på grunnlag av treningsglede og samhold blant medlemmene. Vi vil skape en kultur og interesse for trening og idrett hos unge.

Klubben skal være en ren breddeidrettsklubb uten fokus på resultater i tradisjonell forstand. Vi skal ha fokus på å lage de beste versjonene av oss selv med mestring som hovedmotivasjonsfaktor. Vår målsetting er å bygge mennesker. Vi vil lære unge å håndtere utfordringer og motgang, og å bli løsningsorienterte via fysisk aktivitet. Vi skal ha fokus på å skape god kultur preget av raushet og inkludering i alle ledd.

Tiltaket er også for å lage et lavterskel alternativ til trening og aktivitet blant unge. Vi har erfarne trenere som stiller opp for medlemmene våre. Alle våre trenere og tillitspersoner har politiattest. Flere av våre trenere har lang erfaring som trenere eller syklister.

Vi ønsker å skape kultur i IL Hole Cykleklubb der alle er inkludert på lik linje, slik at det bygges varige og sterke bånd mellom medlemmene.

Les om ILHCK i Ringerikes Blad

Styremedlemmer

  • Rune Clausen
  • Eivind Rosèn
  • Øyvind Langvandsbråten
  • Lars Lyster
  • Bjørn Bakken
  • Frode Kvernhaugen

Last ned styremøteprotokoll

Last ned styremøter