Hjertestarterkurs

18. mars 2019 10:43

På fredag avholdt vi gratis hjertestarterkurs på Vik skole. SaferLife Solution AS stilte med foredragsholder Kari Lise som jobber som anestesi sykepleier i Sandefjord. Vi hadde flere deltakere fra allidretten og fra ILHCK.

På www.113.no finner du hjertestarterregisteret i Norge. På Vik finnes det 4 hjertestartere, men flere av de er ikke tilgjengelige hele døgnet. Her er hjertestarerene:

 

  1. Herredshuset – ikke tilgjengelig etter stengetid
  2. Rema1000 – ikke tilgjengelig etter stengetid
  3. Frivillighetssentralen – ikke tilgjengelig utenfor åpningstid
  4. Hole Bo og Rehabiliteringssenter

Fra og med denne uken, vil vår hjertestarter være tilgjengelig i vår «UBALANSE». Vår hjertestarter har innebygget GPS, slik at dens posisjon blir oppdatert hver 2. time. Stort sett vil hjertestarteren, være å finne i Fekjærveien 68 eller på Vik. Dersom vi får opp et «klubbhus» på Vik Sykkel/SkiCrosspark, vil vi kjøpe en til får å ha permanent der.

Følgende trenere har gjennomgått hjertestarterkurs:

  • Frode Kvernhaugen
  • Eivind Rosèn
  • Øyvind Langvandsbråten

Hvis vi har litt perspektiv på viktigheten av hjertestarter, vet vi at det årlig dør ca 120 mennesker i trafikken. 61 av 100.000 er forekomsten av plutselige uventede hjertestans utenfor sykehus i Norge. Vestre viken har 82 av 100.000. Ved hjertestans ring 113 umiddelbart og start HLR (hjerte og lungeredning). O

Overfører vi tallene til Hole kommune, får 5,6 personer i kommunen hjertestans hvert år. 14 % overlever. Det betyr at nesten 5 av de dør.

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/8_arsrapport_2017_norsk_hjertestansregister_0.pdf

Av alle pasienter som hadde fått tilkoblet hjertestarter før ankomst ambulanse, var det 30 % som hadde fått sjokk av denne hjertestarteren en eller flere ganger. 25 pasienter som hadde fått sjokk av tilstedeværende, trengte ikke behandling av ambulansen fordi de hadde fått tilbake egensirkulasjon. Økt bruk av hjertestarter av tilstedeværende og førsterespondent vil være med på å redde flere liv.

Hvordan bruke hjertestarter: