Hjem

IL HOLE CYKLEKLUBB

Livslang treningsglede

Medlemskontingenten kan du velge mellom kr 1 eller kr  100,-. Du kan enten VIPPSE til 505071 eller betales til klubbens konto: 1506.01.88936. Her har du også mulighet til å kjøpe klubbtøy, slanger, lykter, utstyr etc. til halvparten av selvkost. Vi subsidierer utstyret. 

IL Hole Cykleklubb er en sykkelklubb hvor vårt hovedfokuset er å lage de beste versjoner av oss selv.

Vi er en ren breddeidrettsklubb, hvor vårt overordnede mål er å skape tilstrekkelig motivasjon for å trene og holde seg i form i et folkehelseperspektiv.

Vi har som mål å legge tilrette for mestring og begeistring, slik at treningsgleden varer livet ut. Vi følger Norges Idrettsforbund sine regler vedrørende idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/7d1ccf72f5a047dfac1b2124adaddf42/117_15_barneidrettsbestemmelsene_lr.pdf

Velkommen på sykkeltrening!

Aktuelt

55633880_10157668229755476_5783096373696004096_n
26240057_1748738968478841_470272432849030346_o
55633880_10157668229755476_5783096373696004096_n
26240057_1748738968478841_470272432849030346_o
55633880_10157668229755476_5783096373696004096_n
26240057_1748738968478841_470272432849030346_o

Våre støttespillere

Pedal AS

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen

Vi tror på utvikling, kompetanse og visjoner. Vi i Ringerikskraft er gode alene, men best sammen. Gjensidigestiftelsen er hovedstøttespiller innenfor landevei og har bidratt med over kr 200.000,- til sykler og utstyr til våre medlemmer. Dette har bidratt til at vi i dag har ca 15 landeveissykler til gratis utlån til våre medlemmer.

ringerikskraft-logo-slogan-blaa

Ringerikskraft AS

Ringerikskraft tror på utvikling, kompetanse og visjoner. Vi i Ringerikskraft er gode alene, men best sammen. IL Hole Cykleklubb inngikk et samarbeide med Ringerikskraft våren 2019. Ringerikskraft er vår sponsor innenfor vedlikehold av sykkelparkern. Deres bidrag brukes uavkortet til sykkelslanger, wirer, girører, gir, bremser, smøring og daglig vedlikehold av vår egen sykkelpark og til reparasjon av våre medlemmers sykler.

Stians Sport

Stians Sport AS

I 1987 var Stians Sport AS den første Merida distributøren i verden. Nå distribueres Merida i 77 land over hele verden, og selger over 3 millioner sykler på verdensbasis. IL Hole Cykleklubb inngikk i 2018 et samarbeid med Stians Sport som eneste sykkelklubb med forhandleravtale i Norge. For å kunne utnytte avtalen fult ut, må du være medlem i klubben. Vi selger også sykler til andre, men da som demosykler. Stians Sport har i tillegg til å gi oss en forhandleravtale også gitt oss capser, hjelmer, t-skorter etc. til våre medlemmer.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen eier i rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. «Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt omlag 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen DNB har gitt oss mulighet til å kjøpe 7 BMX sykler, 3 CycloCross sykkler og 5 terrengsykler.

Sparebankstiftelsen-Ringerike-Logo-RGB

Sparebankstiftelsen Ringerike

SpareBankstiftelsen Ringerike ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Opprettelsen av SpareBankstiftelsen Ringerike skal sikre at den kapital som var opparbeidet i Ringerikes Sparebank gjennom mer enn 175 år, og som ble omdannet som følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen Ringerike er vår hovedsamarbeidspartner for utviklingen av Vik Sykkelpark. Sparebankstiftelsen Ringerike sammen med IL Hole Cykleklubb nå godt i gang med fase 2 av Vik Sykkelpark. Denne fasen skal være ferdig i løpet av august.